Artikel HP de Tijd over de training Sociale slagvaardigheid van Holthuis Advies Coaching Training.

Drs Netwerker M/V

 

Artikel HP de Tijd over de training Sociale slagvaardigheid van Holthuis Advies Coaching Training.

 

Universiteiten organiseren cursussen effectief solliciteren, maar het bedrijfsleven selecteert al eerder: 'Wij richten op studenten die zich al vroeg in hun studie focussen op hun carrière, in het tweede of derde jaar. Die vroege beslissers zijn vaak de beste.'

 

Bert Bukman

 

Ze heeft twee jaar kunstgeschiedenis achter de rug, maar dat leverde dermate weinig perspectief op dat ze er een punt achter zette. Nu is ze vierdejaars sociale geografie in Amsterdam, en over niet al te lange tijd hoopt ze af te studeren en een baan te vinden. Maar hoe, dat is voor Charlotte Langemeijer (25) de grote vraag. Het is haar niet ontgaan dat de kansen voor academici op de arbeidsmarkt kleiner zijn dan vroeger, en dat ze dus iets zal moeten ondernemen.

 

Bij toeval kwam ze in aanraking met het Loopbaan Advies Centrum van de universiteit, dat een cursus ‘Sociale slagvaardigheid’ van Holthuis Advies, Coaching & Training aanbood. Zes keer twee uur lang onderwierp ze zich aan die training. Ze werd ingewijd in de RET (Rationele Emotionele Therapie), leerde haar eigen gedrag evalueren en onderzocht hoe ze met lastige situaties als een sollicitatiegesprek pleegde om te gaan. Een van haar fouten, zo legde een video genadeloos bloot, was het spreken in onafgemaakte zinnen. Ook ontdekte ze dat ze met pennen en andere kantoorartikelen begon te frummelen als het spannend werd, terwijl het veel verstandiger is dergelijke attributen op tafel te laten liggen en de handen rustig op de knie te houden. Charlotte heeft de cursus met succes doorlopen. Onlangs solliciteerde ze naar een eenvoudig baantje, enquêtrice op Schiphol, en het gesprek was dankzij het genoten onderricht een succes. Binnenkort loopt ze stage in New York en daarna moet ze de echte arbeidsmarkt op. "Mijn zelfvertrouwen is toegenomen," zegt ze, "Ik ben nog steeds onzeker in een moeilijk gesprek, maar minder onzeker dan vroeger, en ik weet het in elk geval beter te verbergen. Ik had de neiging mijn doel -bijvoorbeeld een baan- te laten lopen als het ingewikkeld werd, maar dat doe ik dus niet meer."

 

Om de student bij te staan in zijn lastige zoektocht heeft een zestal Nederlandse universiteiten inmiddels een Loopbaan Advies Centrum ingericht. Het LAC aan de universiteit van Amsterdam is de grootste. "We leven in een op prestatie gerichte wereld," zegt Daan Vunderink, psycholoog en hoofd van het LAC, "en dat betekent hard knokken voor de mensen die wat willen bereiken. Je moet jezelf kunnen marketen om een plek te verwerven. Bovendien is de arbeidsmarkt aan grote veranderingen onderhevig, er worden kwalificaties en vaardigheden verlangd die tien, twintig jaar geleden nog niet werden gevraagd: kunnen inspelen op veranderingen, in staat zijn met onzekerheid om te gaan, flexibiliteit. Aan de ontwikkeling van al die vaardigheden proberen we iets bij te dragen, want op de universiteit - nog steeds een kennisfabriek, wordt je dat niet geleerd."