Artikel van ZAO over de training Omgaan met chronische pijn van Holthuis Advies Coaching Training.

Chronische pijn: zowel een fysiek als een mentaal probleem

 

Psycholoog Mark Holthuis en fysiotherapeut Bert Ricke werken samen bij de training Omgaan met chronische pijn

 

Lichamelijke én mentale training voor mensen met chronische pijn. Met dat idee wonnen een fysiotherapeut en een psycholoog de ZAO Zorgprijs. Twee maanden geleden startte een eerste proef met tien patiënten. In een intensief trainingsprogramma leren zij beter om te gaan met pijn.

 

Trainingen
Tien mensen met chronische pijn volgen tweemaal per week een uitgebreid trainingsprogramma. De lichamelijke oefeningen in fysiotherapiepraktijk 't Fontainehoff - één uur per week - zijn opgenomen in een circuittraining. Fysiotherapeut Bert Ricke: "De deelnemers doen allerlei verschillende oefeningen op de apparaten die hier staan. Ondanks hun pijn kunnen ze toch hun conditie verbeteren. Dat gebeurt op een aangepaste manier, met minder zware en minder lange oefeningen. Vooraf meten we de aanvangsconditie en dan bouwen we het langzaam op." De mentale begeleiding door de psycholoog van trainingsbureau Holthuis - tweeënhalf uur per week - bestaat uit vier onderdelen: voorlichting over pijn, ontspanningstechnieken, 'pijn en omgeving' en anders leren denken. Deze onderdelen worden verzorgd door een anesthesioloog, twee psychologen en een maatschappelijk werker. Psycholoog Mark Holthuis: "Het is heel belangrijk om de mentale lenigheid van mensen te vergroten, zodat ze beter leren omgaan met hun pijn. Ze moeten zich meer bewust worden van hun emoties, want pijn is een emotie. Sommige patiënten zeggen dat ze altijd pijn hebben, maar als ze echt bij zichzelf te rade gaan, blijken er toch momenten te zijn dat de pijn minder is."

 

Nieuw zorgproduct 
Het trainingsprogramma duurt in totaal dertien weken. Daarna volgt een uitgebreide evaluatie. Mark Holthuis: "Het belangrijkste is natuurlijk: hebben de deelnemers er zelf baat bij gehad? Zo ja, dan zijn wij ook tevreden. Maar daarnaast verzamelen we allerlei gegevens over de patiënten, bijvoorbeeld over de mate van pijn, over hun medicijngebruik en over hun fysieke gesteldheid. Beide prijswinnaars zijn erg tevreden over de ondersteuning van ZAO bij hun project. Bert Ricke: "ZAO is voortdurend op zoek naar nieuwe producten, waarbij ze gebruik maakt van de deskundigheid van mensen uit de praktijk. Een hele positieve aanpak. En we hebben goede steun gehad aan hun tips en contacten." Mark Holthuis: "Natuurlijk moet ZAO goed kijken naar een juiste besteding van de gelden, maar ZAO laat ons verder vrij om te werken. Dat ervaar ik als zeer prettig." Door het uitreiken van de Zorgprijs hoopte ZAO nieuwe ideeën te krijgen voor zorgvernieuwing. In totaal werden maar liefst 94 projecten ingediend. Yvonne Kappers, manager Zorg, is dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van het winnende project. "Wij zullen deze proef kritisch volgen en regelmatig overleg voeren met de initiatiefnemers. Veel mensen hebben last van chronische pijn en dat beheerst hun hele leven, Het is terecht dat de jury van de Zorgprijs daar aandacht voor heeft gevraagd. Hopelijk biedt deze methode in ieder geval voor een deel van de patiënten een oplossing."