Interview in Fysioscoop met Mark Holthuis van Holthuis Advies Coaching Training over de training Omgaan met chronische pijn.

Winnaar ZAO Zorgprijs

 

Interview in Fysioscoop met Mark Holthuis van Holthuis Advies Coaching Training over de training Omgaan met chronische pijn.

 

door Salo Muller

 

Het project 'Omgaan met chronische pijn', bedacht door de fysiotherapeut Bert Ricke en de psycholoog Mark Holthuis, heeft de ZAO Zorgprijs gewonnen. Het project is door de jury als beste gekozen uit maar liefst 94 ingediende projecten. ZAO heeft de prijsvraag uitgeschreven ter gelegenheid van haar 150- jarig jubileum. De prijs was bedoeld voor een project dat een probleem nader in de Amsterdamse gezondheidszorg oplost en waar geen bestaande financiering voor is. ZAO gaat nu het winnende project financieren en ook uitvoeren. Doel van het project is dat mensen met chronische pijn zo goed en zo prettig mogelijk kunnen functioneren in het dagelijks leven. Er was een duidelijke toelichting bij het aanmeldingsformulier dat Ricke en Holthuis instuurden.

 

Pijn is een nog onbegrepen fenomeen. Desalniettemin spreken statistieken over arbeidsongeschiktheid en medische consumptie voor zich: pijn is een issue. Pijn kan gedefinieerd worden als een onplezierige sensorische en emotionele ervaring die in verband staat met feitelijke of potentiële weefselbeschadiging, of die beschreven wordt in termen van dergelijke schade. Als de klachten van acute pijn langer aanhouden kan gesproken worden van chronische pijnen. Chronische pijn moet echter niet primair gedefinieerd worden in termen van duur. Mechanismen die leiden tot chroniciteit kunnen al aanwezig zijn in de eerste stadia van acute pijnervaring.

Een multidisciplinaire aanpak van mensen met chronische pijn lijkt ons het meest efficiënt. Helaas wordt acute pijn, ondanks de (langdurige) fysiotherapie en medische begeleiding vaak een chronische pijn. Hierdoor gaan de mensen de pijn vermijden, worden passief en het eindresultaat is meestal arbeidsongeschiktheid. De mensen kunnen dan ook niet meer normaal functioneren. En dat moeten we zien te voorkomen. Dit onderwerp sprak ons zeer aan, vandaar dat wij de beide prijswinnaars aan de tand voelden.

Hoe wisten jullie dat er een prijsvraag was?
"Via een mailing van ZAO."
Waarom hebben jullie meegedaan?
"Een jaar geleden ontstond bij ons het idee om samen te gaan werken. Naast de fysiotherapie is een mentale begeleiding minstens zo belangrijk voor patiënten met chronische pijn. Wij fysiotherapeuten zijn hier niet echt voor opgeleid. Dan komt er een psycholoog in de praktijk met dezelfde interesse, dus wordt dat samenwerken. Nu kunnen we onze gezamenlijke begeleiding in één model gieten. Dat werkt veel beter, ook naar de patiënt toe. We hebben nu een chronische pijn groep. Ricke doet de training op zijn (fysiotherapeutisch) gebied en Holthuis verzorgt de mentale training. We moeten de mensen leren omgaan met hun pijn."

Hoe kwam je nu aan dit idee?
Holthuis: "Ik was lid van een voetbalvereniging. Tijdens een wedstrijd verdraaide ik mijn knie. Direct ijs op de knie gedaan. Toen het hele circuit: huisarts, orthopeed, fysiotherapie. Niets hielp. Wel kreeg ik een enorme atrofie van de quadriceps. Ook een second-opinion bracht geen uitkomst. Tot ik in cursus op de T.V. zag: voetballer Dennis de Nooyer van Sparta had een knieblessure en zijn revalidatie bestond uit oefenen aan een apparaat! Toen dacht ik, ik ben verkeerd bezig. Nam een andere fysiotherapeut bij mij in de buurt en zei: 'Ik wil, nee moet oefenen.' Na een half jaar kwam een succesje. De atrofie nam wat af. Ondertussen deed ik een literatuurstudie. Wat was er bekend over 'omgaan met pijn'? Bij toeval kwam ik toen Ricke in zijn praktijk tegen. "

Welke mensen komen nu in aanmerking voor jullie team?
"Patiënten met M.S., reuma, dystrofie, lage rugproblemen. We willen proberen het normale functioneren te evenaren. Er zijn 600 duizend mensen met chronische pijnen. Vroeger werd er met deze mensen niets gedaan. Het is, hoe gek het ook klinkt niet zo van belang of de pijn over gaat. Als de mensen er maar mee kunnen leven."

 

Het onderzoek van Ricke en Holthuis is nog lang niet voltooid. Wij hopen dat dit project voor deze patiënten groep een oplossing kan bieden. We houden u van de verdere ontwikkeling op de hoogte.