Functionerings- en beoordelingsgesprek

 

 

Doel

In een beoordelingsgesprek krijgen werknemers te horen hoe de leiding denkt over het functioneren, welke groeimogelijkheden er zijn en wat dat eventueel voor consequenties heeft voor de salariëring. Bij het functioneringsgesprek komen zowel de belangen van het bedrijf als de belangen van de individuele werknemer aan bod. Holthuis biedt coaching en training voor het doeltreffend en doelmatig voeren van beide gesprekken.

 

Inhoud

Tijdens de coaching / training ligt de nadruk op het oefenen van de volgende vaardigheden:

 • structuur en opbouw van een beoordelings- en functioneringsgesprek
 • functie analyse
 • actief luisteren
 • gesprekstechnieken (parafraseren, samenvatten, gevoelsreflecties, stellen van vragen)
 • uiten en ontvangen van waardering
 • uiten en ontvangen van kritiek
 • omgaan met emoties en weerstand
 • planning en voortgangscontrole

 

 

Zie ook:

 

AD: "Zonder kleerscheuren door je functioneringsgesprek"

 

Intermediair: "Zo haal je meer uit het functioneringsgesprek met je baas"

 

Kluwer: "Haal meer uit het functioneringsgesprek met uw baas"

 

Intermediair: "Het functioneringsgesprek. Managers, leer te zwijgen"


1. Persoonlijke ontwikkeling

2. Loopbaanadvies

3. Sociale slagvaardigheid

4. Inspirerend leidinggeven

 • Adviesvaardigheden
 • Effectief vergaderen en voorzitten
 • Functionerings- en beoordelingsgesprek
 • PhD Project Management