Conflicthantering & onderhandelen

 

Doel

Een conflict is een meningsverschil dat ontstaat als mensen of groepen tegengestelde belangen, waarden, behoeften, wensen, meningen of doelen hebben ten aanzien van een bepaalde kwestie. Onderhandelen is een techniek om verschillende belangen te verenigen. Holthuis biedt wetenschappelijk onderbouwde onderhandelingstechnieken die toepasbaar zijn in veel verschillende situaties. Denk bijvoorbeeld aan onderhandelen met uw baas over het salaris of onderhandelen over de planning met de 'stakeholders' van een project.

 

Inhoud

  • Functies
  • Kenmerken
  • Stijlen in conflicthantering
  • Constructief omgaan met conflicten
  • Soorten onderhandelen