Sociale slagvaardigheid

 

Doel

De training Sociale Slagvaardigheid geeft een aanzet tot het effectiever bereiken van uw doelstellingen in de omgang met anderen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een goede eerste indruk; actief luisteren tijdens een emotioneel gesprek; non-verbaal gedrag zoals oogcontact en houding; het analyseren van relationele en expressieve boodschappen naast de inhoud; het opkomen voor uzelf tijdens een vergadering; het beheersen van boosheid en agressie; het analyseren van conflicten; principieel onderhandelen en het uiten van waardering en kritiek.

Tijdens de training wordt stilgestaan bij diverse sociale vaardigheden en veel geoefend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-opnames.

 

Inhoud

  • zelfpresentatie
  • actief luisteren
  • stemgebruik, verbale en non-verbale communicatie
  • voorkeursstijlen: sub-assertiviteit, assertiviteit en agressiviteit
  • realistisch denken
  • analyseren en omgaan met conflicten
  • onderhandelen
  • gedragsverandering
  • kritiek en waardering
  • geven en ontvangen van feedback