Artikel in Pijn/Hoop over de training Omgaan met chronische pijn van Holthuis Advies Coaching Training.

Training Omgaan met chronische pijn

 

Zoals ieder mens met chronische pijn weet is omgaan met pijn topsport. Voor het beoefenen van topsport zijn trainers en supporters nodig. Met onze training willen we het dagelijks leven van mensen met chronische pijn optimaliseren.

 

De training bestaat uit 23 bijeenkomsten gedurende drie maanden. Deelnemers komen twee maal per week bij elkaar, een maal een uur voor de fysieke training, en een maal tweeënhalf uur voor de mentale training. Doel van de fysieke training is het verbeteren van de fysieke conditie, door te trainen op speciale apparatuur. Doel van de mentale training is het vergroten van de mentale lenigheid, door ontspanningstechnieken, emotie training en te kijken naar pijn en de rol van de omgeving.

 

Het unieke van de training is de begeleiding van een multidisciplinair team, bestaande uit een anesthesioloog, een maatschappelijk werker, twee fysiotherapeuten en twee psychologen. De anesthesioloog geeft voorlichting over chronische pijn. De maatschappelijk werker ondersteunt deelnemers bij bijvoorbeeld gesprekken met specialisten of instellingen. De fysiotherapeuten en psychologen zijn de vaste trainers van respectievelijk de fysieke en mentale training.

 

Deelnemers zijn tijdens de training vrij andere bezigheden (bijvoorbeeld werk) voort te zetten. Wel tekent iedereen die na de intake procedure wordt toegelaten een deelnemerscontract, waarbij men zich verplicht tot deelname aan alle bijeenkomsten. Tijdens de training houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de individuele deelnemers. Er wordt hard gewerkt, niet alleen tijdens de wekelijkse bijeenkomsten, maar ook bij de thuisopdrachten. Toch ervaren de meeste deelnemers reeds voor het einde van de training de eerste resultaten.