Wie is

 

Mark Holthuis, Holthuis Advies Coaching Training

Drs. Mark Holthuis studeerde Toegepaste Sociale Psychologie en volgde een opleiding tot trainer/coach bij het Social Skills Lab aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen verrichtte hij loopbaanonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam en bekleedde diverse functies als adviseur, coach, trainer, wetenschappelijk docent en projectleider. Hij was wetenschappelijk docent en studentendecaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter bij Amnesty International van de Regio groep Amsterdam. Sinds 2012 is hij verbonden aan het UMC Amsterdam (locatie VUmc) als gedragswetenschapper en coördinator van de module Algemeen Militair Arts (AMA).

 

Mark heeft Holthuis Advies, Coaching & Training opgericht in 1995. Opdrachtgevers zijn onder meer: het Loopbaan Advies Centrum, Bureau Studentenpsychologen (Universiteit van Amsterdam), Taal & Trainingscentrum (Erasmus Universiteit Rotterdam), Dienst Binnenwaterbeheer, Stadsdeel Westerpark, Bestuursdienst (Gemeente Amsterdam), Interuniversitair Centrum voor Geo-ecologisch Onderzoek, Motivaction, Info-Cruise International, Deloitte, Kluwer, Ziekenfonds Amsterdam en Omstreken, Institute for Logic, Language and Computation, Graduate School for Humanities, Graduate School for Medical Sciences (Amsterdam UMC, locatie AMC).

 


Caroline Rehbach verzorgt als zzp'er diverse trainingen voor Holthuis Advies Coaching Training

Drs. Caroline Rehbach is Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP en professioneel coach. Zij is aangesloten bij en onderschrijft de beroepscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de ‘International Coaching Federation’ (ICF). In 2012 is zij geregistreerd als Psycholoog Arbeid en Gezondheid en zelfstandig ondernemer.

 

Caroline is meer dan twintig jaar actief in het begeleiden en trainen van mensen in de context van hun werk. Daarbij kan het gaan om individuele trajecten die samenhangen met het verlies van een baan of uitval uit het werk, maar ook om groepstrajecten die in het teken staan van talentontwikkeling of het versterken van vaardigheden. Haar missie is om mensen op een professionele en tegelijk persoonlijke wijze sterk te maken voor de toekomst. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan bij haar hoog in het vaandel. Zij maakt gebruik van methoden en technieken die doelmatig, doeltreffend en wetenschappelijk onderbouwd zijn.

 


Rene Butter verzorgt als zzp'er diverse traingen voor Holthuis Advies Coaching Training

Dr. René Butter is ruim twintig jaar werkzaam als trainer, coach en (loopbaan-) adviseur. Na een proefschrift op het gebied van de kwantitatieve methoden in de psychologie heeft hij er bewust voor gekozen om meer in de praktijk en meer met mensen en groepen te werken. Ook is hij actief als toegepast onderzoeker (arbeids- en organisatiepsychologie), assessment psycholoog, (loopbaan-) coach, trainer en docent. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk en is goed thuis in onderzoeksmethoden.

 

René's kracht is om op authentieke wijze een goede balans te vinden tussen een rationele, wetenschappelijk verantwoorde aanpak en een meer gevoelsmatig intuïtieve benadering van menselijk gedrag in organisaties. Hij komt hierdoor tot creatieve en pragmatische maatwerkoplossingen. Een belangrijke activiteit is het ontwikkelen van specifieke meetinstrumenten op het gebied van selectie, keuze begeleiding en customer relations management. Recent voorbeeld is de PhD Personality questionnaire (PPQ), een instrument dat nu wordt gebruikt voor de selectie en van promovendi op een aantal universiteiten in Nederland en België.

 


Paul Crombeen studeerde Fysiotherapie en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam. Bij zijn afstuderen won hij de scriptieprijs over verduidelijking van de behoeftevraag bij hulpverlening. Zijn specialisatie is drugs-hulpverlening en trainingen Rationeel Emotieve Analyse. Hij werkte onder meer voor de Brijder Stichting en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, directie Jeugd.

 

Paul is flexibel en dienstverlenend ingesteld, hetgeen ervoor zorgt dat hij zaken naar ieders tevredenheid voor elkaar krijgt. Onderlinge samenwerking, elkaar kunnen versterken en een resultaatgerichte werkwijze zijn belangrijke waarden. Momenteel is hij vrij gevestigd consulent op het gebied van loopbaanbegeleiding en Omgaan met chronische pijn.