Sociale slagvaardigheid

 

Doel:

De training Sociale Slagvaardigheid geeft een aanzet tot het effectiever bereiken van uw doelstellingen in de omgang met anderen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een goede eerste indruk; actief luisteren tijdens een emotioneel gesprek; non-verbaal gedrag zoals oogcontact en houding; het analyseren van relationele en expressieve boodschappen naast de inhoud; het opkomen voor uzelf tijdens een vergadering; het beheersen van boosheid en agressie; het analyseren van conflicten; principieel onderhandelen en het uiten van waardering en kritiek.

Tijdens de training wordt stilgestaan bij diverse sociale vaardigheden en veel geoefend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-opnames.

Inhoud:

  • zelfpresentatie
  • actief luisteren
  • stemgebruik, verbale en non-verbale communicatie
  • voorkeursstijlen: sub-assertiviteit, assertiviteit en agressiviteit
  • realistisch denken
  • analyseren en omgaan met conflicten
  • onderhandelen
  • gedragsverandering
  • kritiek en waardering
  • geven en ontvangen van feedback